15 คำถามที่ถูกตอบจากประสบการณ์ทำงานมา 10 ปี ที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัวครับ

มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ชายที่ทำงานคนหนึ่ง เขาตั้งข้อสงสัยกับความสุขในชีวิตหลังจากที่ตำแหน่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างเหมือนจะดีแต่ทำไมความสุขกลับลดลง ถ้าใครกำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้ ลองมาอ่านบทความจากชีวิตจริงนี้ดูกันครับ