เคยสังเกตไหมว่าทำไมเราจึงชอบเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ครั้งนี้เลยอยากมาเขียนถึงเรื่องนี้พร้อมกับประเภทของคนที่เรียกว่า Perfectionist