โลกการทำงานได้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เราเข้าสู่ยุคไวรัสโควิด-19 ไม่มีอะไรแน่นอนอีกต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่คนทำงานประจำและคนทำงานฟรีแลนซ์จำเป็นต้องมีเหมือนกันคือเงื่อนไขต่อไปนี้