วัย 30 เป็นวัยที่สำคัญที่ผลลัพธ์ของการทำงานจะบอกเราว่า เรามีความสำเร็จในชีวิตบ้างหรือไม่ และในวัย 40 เราควรจัดการชีวิตและหน้าที่การงานอย่างไร