ในช่วงเวลาที่ชีวิตปกคลุมไปด้วยความทุกข์และไร้ความหวัง การได้กำลังใจจากคนสำคัญก็ยังพอเยียวยาจิตใจให้อยู่รอดได้บ้างสำหรับในช่วงเวลาที่มองไม่เห็นอนาคตเช่นนี้

ถ้าคุณกำลังหมดกำลังใจ เราอยากชวนมาอ่านข้อคิดและความหวังจากคนขับแท็กซี่คนนี้ครับ