มนุษย์เงินเดือนควรมีเงินออมเท่าไหร่ของรายรับ และควรมีเงินฉุกเฉินกันความเสี่ยงไว้เท่าไหร่ ติดตามได้ในบทความนี้