ทำงานมาเนินนานจนอาจไม่ได้คิดทบทวนชีวิตที่ผ่าน ซึ่งเป็นข้อสำคัญก่อนที่ชีวิตจะก้าวต่อไปเรื่อยๆ ผ่านหลักไมล์อายุ ความรู้ และประสบการณ์ นี่คือ 10 ข้อคิดที่ผมได้บันทึกไว้ก่อนเข้าสู่วัย 40 ครับ