เราเชื่อว่าในโลกของการทำงานคงไม่มีใครอยากถูกก้าวก่ายและล้ำเส้นในการทำงานหรอก เพราะโดยธรรมชาติแล้วเราต่างมีขอบเขตที่ต้องเคารพซึ่งกันและกันอยู่ แต่ถ้าไม่ละจะเกิดอะไรขึ้น และเราควรแก้ไขอย่างไร บทความนี้มีประสบการณ์มาแชร์ครับ