ต่อให้เราเป็นคนอารมณ์ดีแค่ไหนก็ตาม แต่ทุกคนก็ย่อมมีขีดจำกัดในการแบกรับอยู่ดี นี่คืออีกหนึ่งความจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับคนทำงานหลายๆ คนในช่วงเวลาที่เราจมอยู่กับวิกฤตที่ยาวนาน