ความตึงเครียดจากการทำงานเกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราจะทำอย่างไรที่จะบริหารปัญหาจากความตึงเครียดให้อยู่ร่วมกับชีวิตเราได้อย่างเหมาะสม เราเลยอยากชวนทุกคนมาหาทางออกจากบทความนี้ครับ