10 ข้อคิดจากภาพยนตร์ ฮาวทูทิ้ง ที่ทำให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้สำหรับคนวัยทำงาน