อายุ 30 คือหลักไมล์ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากตัวเองและผู้อื่น เราจึงไม่แปลกใจว่านี่คือช่วงวัยที่เต็มไปด้วยความท้าทายมากมายที่รอให้เราต่อสู้และแก้ไข และนี่คือ 20 ข้อที่เราสรุปได้จากชีวิตช่วงนี้ครับ