ไม่มีใครชอบความผิดพลาดและความผิดหวัง เหตุนี้เองจึงทำให้ทุกคนมีความเป็น Perfectionist ซ่อนอยู่ แต่รู้หรือไม่ว่าแต่ละคนมีความเป็น Perfectionist แตกต่างกันไป ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นประเภทไหน ลองมาเช็คกัน