ยุคสมัยที่เต็มไปด้วยคนเก่ง ทำให้ความธรรมดากลายเป็นเรื่องแปลกปลอม ทำไมเราต้องมองด้วยสายตาและความเข้าใจเช่นนั้น เพราะแท้จริงแล้วความธรรมดาก็เป็นสิ่งที่พิเศษได้ไม่แพ้กัน เพราะอะไรนั้น ลองมาอ่านบทความนี้กันครับ

เมื่อค่าเฉลี่ยกลายเป็นเรื่องอันตรายต่อการตกเป็นคนชายขอบที่ไร้ความสามารถต่อการทำงานตามที่กระแสสังคมเริ่มบัญญัติไว้ แต่แท้จริงแล้วเราควรตั้งสติและพิจารณาความสามารถตัวเองอย่างไร เพื่อไม่ให้โลกใจร้ายกับเราเกินไปมากนัก