ความกดดีนเกิดจากเราเองหรือเกิดจากปัจจัยรอบๆ ตัว บทความนี้ชวนหาตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยการสำรวจชีวิตการทำงานไปพร้อมกันครับ

ว่าด้วยความกดดันในการทำงานนั้น มันจำเป็นต่อชีวิตเราหรือไม่ ผลดี ผลเสีย ทัศนคติ บทวิเคราะห์ชีวิต กับความกดดันที่ทั้งสองต้องเจอ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ฟังได้เลยจ้า