ไม่อยากเป็นคน Productive แต่สังคมบีบให้เป็นไม่งั้นไม่รอด งั้นก็ต้องมาหาทางสร้าง Productivity กันเถอะ!