ทักษะอย่างหนึ่งของคนทำงานที่ต้องพกติดตัวคือการเป็นผู้รับฟังที่ดี เพราะนี่คืออีกหนึ่งกลยุทธ์หลักในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ที่อาจเกิดจากไอเดียของพนักงานตัวเล็กๆ ที่เราเคยมองข้ามมาก่อนก็ได้