ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงาน แต่รู้หรือไม่ว่ามีสมการที่ทำให้เราจัดการกับความเครียดได้ ถ้าอยากรู้ลองเข้าไปอ่านกัน