ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ อาจเป็นความตั้งใจที่เสียเปล่า ถ้าการทุ่มเทเหล่านั้นไม่ได้มีทิศทางที่เราอยากจะไป นอกจากจะเสียเวลาทั้งแรงกายและแรงใจแล้ว งานเหล่านั้นอาจกำลังกลืนกินชีวิตเราอยู่ก็ได้

ผมเชื่อเกิน 100% ว่าคนทำงานทุกคนจะต้องมีช่วงเวลาอันยากลำบากของการทำงานมาเหมือนกัน ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้นก็คือตัวผมเองที่พยายามหาทางออกจนพบว่ารสชาติของความทุกข์นั้นไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้ก่อนหน้าเลย