การบริหารที่ผิดพลาดล้วนมีสาเหตุตามมาเสมอ ลองมาดู 4 ข้อหลักของการบริหารงานที่ผิดพลาดของผู้นำกันหน่อยว่ามาจากอะไรบ้าง