ทักษะไหนที่ทำให้คนทำงานเติบโตขึ้นแทนหัวหน้าได้ในอนาคต

ความล้มเหลวในปัจจุบันอาจเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแกเรา หากเรามองเห็นว่าความล้มเหลวนั้นได้สอนประโยชน์บางอย่าง และหลายองค์กรก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับความล้มเหลวให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานบ้างแล

ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตการทำงานของเรา แม้ไม่มีใครอยากเจอ แต่หากเจอแล้วเราควรมองและเรียนรู้ด้วยมุมมองแบบไหนที่จะทำให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นปุ๋ยแห่งการเติบโตในชีวิต ติดตามได้ในบทความนี้ครับ

เคยสงสัยไหมว่า เวลาเกิดเรื่องที่ผิดพลาด เรามักจะจ้องโทษคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ มันเกิดจากอะไร เพราะตัวเราเองหรือเป็นกลไกทางธรรมชาติ บทความนี้มีคำตอบ