ความผิดหวังและความล้มเหลวเป็นสิ่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับคนธรรมดาทุกคน นี่คือแง่คิดดีๆ จากบทสัมภาษณ์พี่เสือ ธนพล และวิธีคิดอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายครับ