หนึ่งในความก้าวหน้าในการทำงาน คือ การได้เรียนรู้จากอุปสรรค และคำสอนที่ดีจากเจ้านาย นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ และอยากนำมาบอกต่อกับทุกคนครับ