เวลามีปัญหาที่เหนือความคาดหมายเราจะแก้ไขอย่างไร และทำไมความสัมพันธ์ที่ดีจึงสำคัญ