ช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้หนึ่งในทักษะที่ต้องเอาบริหารทั้งงานและคนคือเรื่องของความเข้าอกเข้าใจที่เจ้านายต้องใส่ใจมากขึ้น มีรายละเอียดอะไรบ้างไปติดตามกันครับ