ภาวะความเครียดจากการทำงานเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่วิธีรับมือของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป ครั้งนี้เราเลยขอมาแชร์ประสบการณ์ที่น่าจะทำให้ทุกคนได้ทางออกมากขึ้นครับ

ความตึงเครียดจากการทำงานเกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราจะทำอย่างไรที่จะบริหารปัญหาจากความตึงเครียดให้อยู่ร่วมกับชีวิตเราได้อย่างเหมาะสม เราเลยอยากชวนทุกคนมาหาทางออกจากบทความนี้ครับ