ในช่วงเวลาที่ชีวิตปกคลุมไปด้วยความทุกข์และไร้ความหวัง การได้กำลังใจจากคนสำคัญก็ยังพอเยียวยาจิตใจให้อยู่รอดได้บ้างสำหรับในช่วงเวลาที่มองไม่เห็นอนาคตเช่นนี้

ทำไมเวลาเราเจ็บช้ำ เราถึงไม่ยินยอมที่จะเผยบาดแผลน้ันออกมาให้ผู้คนได้สัมผัส บางครั้งการเผยความอ่อนแอให้คนใกล้ตัวได้รับรู้อาจเป็นอีกหนึ่งหนทางในการเยียวยาต่อคนทำงานจำนวนมากก็ได้นะ