บทความนี้จะชวนผู้อ่านทุกคนไปสำรวจ 7 เหตุผลที่น่าสนใจว่าเหตุใดเราจึงเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในภาวะที่ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน ซึ่งการเรียนรู้จะทำให้เราอยู่รอดจากภาวะตรงนี้ได้