ระยะเวลาในการทำงานร่วมกันในบริษัทอาจแสดงถึงความสำคัญต่อความผูกพัน แต่อีกมุมหนึ่งการอยู่นานก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีขนาดนั้น ถ้าเรายังไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่อยู่ร่วมกับเรา และบทความนี้มีตัวอย่างการจากลาที่น่าประทับใจมาเล่าให้ฟังครับ