ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงหรือไม่ ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยใน Podcast รายการ R U OK กับชุดคำถามที่น่าสนใจ และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านด้วยเช่นกัน