ทำไมเราไม่ควรทำงานประจำเพียงอย่างเดียว แต่ควรหางานเสริมหรือโปรเจกต์อื่นๆ ที่เราสนใจส่วนตัวทำควบคู่ไปด้วย แล้วสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่ออนาคตการทำงานของเราอย่างไร บทความนี้มีคำแนะนำมาให้ติดตามครับ