การทำอะไรเต็มที่เป็นเรื่องที่ดี แต่อย่าลืมว่า “เต็มที่” ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แล้วสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรจากการทำงาน ลองมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ