ทำไมความกล้าหาญถึงสำคัญต่อการทำงานและการเป็นผู้นำ และมีปัจจัยอื่นๆ อะไรอีกบ้างไหม บทความนี้มีคำแนะนำจาก HBR ครับ

เมื่อผู้แข่งขันในการสมัครงานเยอะมาก เราควรเติมทักษะอะไรให้โดดเด่นและเป็นที่สนใจ นี่คือบทสรุป 5 ทักษะสำคัญที่ทำให้เรามีโอกาสได้งานมากขึ้น

จะทำอย่างไรดีเมื่องานในฝันที่เคยคิดไว้กลับกลายเป็นฝันร้ายในเวลานี้