การเป็นคนน่ารักกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ดี แต่บางทีก็มีบางคนตักตวงผลประโยชน์จากความน่ารักแบบหวังผล นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องหัดเป็นคนที่ก้าวร้าวแบบมีเหตุผลบ้าง เพื่อปกป้องขอบเขตและผลประโยชน์ของการทำงาน