ปฏิเสธไม่ได้ว่าความกลัวแฝงอยู่ในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรหาวิธีดีลกับความกลัวให้เป็นความตื่นตัวในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่จนส่งผลต่อหน้าที่การงานไม่มั่นคงได้อย่างไร ลองมาหาวิธีดีลกับความกลัวกันครับ