นี่คือหนังสือที่ฉีกกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ ออกเป็นเสี่ยงๆ หนังสือที่ถูกเขียนขึ้นจาก 2 ผู้บริหารที่มีความเข้าใจธรรมชาติของคนทำงานและผลลัพธ์ของงานที่ไม่บีบคั้นจากวิธีการจนมากเกินไป