ความผิดพลาดคือบทเรียนที่ดีที่สุด ที่เราจะนำกลับพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมกับทัศนคติที่แข็งแรงสำหรับความสำเร็จในวันข้างหน้า