พอดีไปอ่านหนังสือ 2+2 = 5 ของ ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ ที่ได้เขียนถึงประเด็นศีลธรรมและจริยศาสตร์ที่มีประเด็นน่าสนใจมากมาย ซึ่งผมเลยขออนุญาตเอาบทที่ว่าด้วย ทำไมคนดีจึงทำสิ่งไม่ดี มาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกันครับ