ใครๆ ก็ต้องการความสุข แต่ถ้าความสุขกลายมาเป็นปัญหาเราอาจต้องลองออกมาสำรวจตัวเองสักหน่อยว่าอะไรที่ทำให้ความสุขกลายเป็นความทุกข์ได้