ใครๆ ก็อยากมีทีมที่ดีใช่ไหมครับ แต่การสร้างทีมที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง และต้องใช้เทคนิคอะไร บทความนี้มีคำแนะนำครับ