การตกงานเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวด แต่เจ็บปวดยิ่งกว่าหากเราไม่มีความสามารถอะไรในการต่อยอดจากวิกฤตเลย มาเรียนรู้บทเรียนชีวิตของ Graham Cochran อดีตคนตกงานที่กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจเพลงออนไลน์ที่มีรายได้หลักล้านต่อเดือน