3 สิ่งที่ผมเรียนรู้เมื่อลาออกจากงานประจำและความเจ็บช้ำในการทำงานเป็นฟรีแลนซ์ ที่อยากทุกคนที่ทำงานอยู่จากประสบการณ์ของผมเองครับ