บางคนอยากมีชีวิตแบบดาวหาง บางคนอยากมีชีวิตขอเป็นแสงสว่างที่อยู่นาน นี่คือ 2 บทเรียนการทำงานที่ผมเรียนรู้จากรุ่นพี่ทั้ง 2 คน ครับ