“กว่าจะมีวันนี้ ต้องสะสมต้นทุนชีวิตมาเท่าไร” วลีนี้ทำให้ผมนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของตัวเองที่อยากมาทบทวนแลกเปลี่ยนกันครับ

ถ้าคุณกำลังหมดกำลังใจ เราอยากชวนมาอ่านข้อคิดและความหวังจากคนขับแท็กซี่คนนี้ครับ