แชร์ประสบการณ์ชีวิตฟรีแลนซ์อย่างเต็มตัว จากคนที่เคยทำงานประจำมาตลอดชีวิต

บทเรียนจากมนุษย์เงินเดือนหัวร้อนและขาดสติเพียงไม่กี่นาที ส่งผลให้บริษัทออกประกาศเพื่อปลดจากการเป็นพนักงานประจำทันที