“กว่าจะมีวันนี้ ต้องสะสมต้นทุนชีวิตมาเท่าไร” วลีนี้ทำให้ผมนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของตัวเองที่อยากมาทบทวนแลกเปลี่ยนกันครับ

เคยไหมที่ก่อนเรียนจบเรามักจะสับสนกับอนาคตการทำงาน คำถามคือเราควรทำอย่างไรกับชีวิตในช่วงเวลานั้น และการทำงานช่วงอายุ 20 30 40 เราควรมองการทำงานอย่างไร เรามีคำแนะนำจาก Jack Ma ผู้บริหารอาลีบาบามาฝากกันด้วย

ปัญหาของการเรียนจบออกจากมหาวิทยาลัย คือความไม่แน่ใจต่ออาชีพที่เราจะทำ การค้นหาตัวตนและความรักในอาชีพจึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องใช้เวลาในการค้นหา