เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินทฤษฏี 10,000 ชั่วโมงมาก่อนแล้ว แนวคิดนี้มาจากไหน แล้วมีบุคคลหรือกลุ่มคนใดในโลกเข้าข่ายนี้บ้าง ลองมาติดตามกันครับ