ทุกการทำงานย่อมมีปัญหา และทุกการทำงานก็ย่อมมีโอกาส ลองมาสำรวจกันว่าเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้มากที่สุด