เคยไหมที่ป่วยแต่ไม่กล้าลา หากเป็นคุณกำลังอยู่ในภาวะ Presenteeism ซึ่งเกิดจากปัจจัยอะไรและต้องแก้ไขแบบไหนชวนอ่านบทความนี้กันครับ