รู้หรือไม่ว่าพื้นที่คับแคบส่งผลต่อความคิดและอารมณ์ของเราใหเกิดความเครียดในการทำงานได้ นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจึงควรพาตัวเองออกไปยังพื้นที่สีเขียวบ้าง แล้วพื้นที่สีเขียวเหล่านั้นช่วยเยียวยาอะไรไได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบ